060 272222
Օգոստոս 31, 2023

Աուդիտորական ընկերություն ընտրելու մրցույթ

 

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ՓԲԸ 2023 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով աուդիտորական ընկերություն ընտրելու համար:

  

Մրցույթին մասնակցության անհրաժեշտ տեղեկատվությունը.

·աուդիտորական ընկերության փորձը (միջազգային մայր կազմակերպություն ունենալը կդիտվի որպես առավելություն),

·աուդիտորական ընկերության 2022թշահույթը (100 մլն դրամը գերազանցող ցուցանիշը կդիտվի որպես առավելություն),

·աուդիտի իրականացման արժեքը:

  

Մրցույթի պահանջները․

·ոչ ուշ, քան 2023թ․դեկտեմբերի 30-ը ներկայացնել 2023թ․ 10 (տասը) ամիսների նախնական «Աուդիտորական նախնական եզրակացություն» և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթերը,

·ոչ ուշ, քան մինչև 2024թապրիլի 30-ը հայերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացնել «Աուդիտորական եզրակացություն» և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթերը:

 

 

 

Մրցույթի պայմանները.

·Մրցութային առաջարկը՝ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի հետ միասին, պետք է «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ՓԲԸ-ին ներկայացնել մինչև 2023թ. սեպտեմբերի 20-ը ժամը 17:00` կնքված ծրարներով:

 

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված առաջարկները չեն դիտարկվի։

 

 

Բոլոր նորությունները
//