060 272222
Դեկտեմբեր 07, 2023

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

 

 «Թել-Սել» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ՝ դրսային տերմինալների մաքրման աշխատանքների իրականացման։           

Մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ [email protected] հասցեին, մինչև 20.12.23թ: Հայտերը կարող են ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա 21.12.23թ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել +374 77 90 94 81։

 

ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՐՄԻՆԱԼՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Պատվիրատուի կողմից նախատեսվում է մաքրման հանձնել շուրջ 500 տերմինալ, որոնցից 400-ը գտնվում են Երևան քաղաքում (ներառյալ Երևանի մետրոպոլիտենի կայարաններում տեղակայված տերմինալները՝ թվով 20), իսկ մնացածը՝ մարզերում։ Մարզերի աշխարհագրությունն իր մեջ ներառում է հանրապետության խոշոր քաղաքների ու բնակավայրերի զգալի մասը։

Տերմինալների թիվը պայմանագրի կատարման ժամանակահատվածում կարող է փոփոխվել՝ կապված տերմինալների ավելացման և պակասեցման հետ։

 

Ծառայության բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում պատվիրատուի կարիքների համար տերմինալների մաքրման աշխատանքների ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված  են հետևյալ  չափաբաժիններով

Չափաբաժնի վայր

Տերմինալների քանակ

Չափաբաժնի անվանում

Երևան

400

Տերմինալների մաքրման աշխատանքների իրականացում

ՀՀ մարզեր

100

Տերմինալների մաքրման աշխատանքների իրականացում

 

Աշխատանքները ներառում են

  • տերմինալների մաքրման աշխատանքների իրականացում ամսական 3 անգամ,
  • գրաֆիտիի ներկի առկայության դեպքում այդ ներկից տերմինալների մաքրման աշխատանքների իրականացում առնվազն ամիսը 1 անգամ (հետևելով, որ տերմինալի վրայի բուն ներկը հնարավորինս անվնաս մնա),
  • բացվող լայթբոքսերի առկայության դեպքում դրանք ներսից մաքրելու աշխատանքների իրականացում,
  • մոտեցումների ամեն շրջանից հետո (այսինքն՝ 10 օրը մեկ) պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի միջոցով պատվիրատուին հաշվետվության ներկայացում, որը ներառում է՝

- մաքրված տերմինալների ցանկը՝ Excel ֆայլի տեսքով,

- ֆոտոհաշվետվություն՝ մինչև մաքրումը/մաքրումից հետո,

յուրաքանչյուր տերմինալին մոտենալիս վնասվածքների հայտնաբերման դեպքում օրական կտրվածքով պատվիրատուին տեղեկատվության տրամադրում՝ հակիրճ նկարագրելով վնասվածքը (օրինակ՝ լայթբոքսը կոտրված է, էկրանը չի աշխատում/թերի է աշխատում, սենսորը կոտրված է, կորպուսի վրա կան մեխանիկական վնասվածքներ/միջամտություններ, և այլն)։

 

 

Բոլոր նորությունները
//