060 272222
Հունվար 16, 2024

<<ԹԵԼՍԵԼԼ>> ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ

 

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է Երևան քաղաքի «Միասնական տոմսային համակարգ» վեբ կայքի ստեղծման մրցույթ

 

Մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով` [email protected] էլ հասցեով, մինչև 23.01.24թ:

Հայտերը կարող են ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով:


 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել՝ +374 060272222 (427)+374 060272222 
(452)։

 

 

«Միասնական տոմսային համակարգ» վեբ կայքի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանք

1. Նկարագրություն

 • Նախագծի նպատակը՝ տրանսպորտային տոմսերի հարմարավետ և արդյունավետ վաճառքի համար վեբ կայքի մշակում
 • Պատվիրատու՝ «Թել-Սել» ՓԲԸ

2. Ֆունկցիոնալ պահանջներ

2.1 Մուտք/Գրանցում

 • Իրագործել օգտատերերի մուտքի և գրանցման համակարգ:

2.2 Տոմսերի ընտրություն և փնտրման համակարգ

 • Ապահովել հարմար որոնում տրանսպորտային տոմսերի ընտրության համար՝ հաշվի առնելով տարբեր պարամետրեր (օրինակ՝ ամսաթիվը, ժամը, տոմսի տեսակը):

·        Ավելացնել երթուղիների և ժամանակացույցերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը դիտելու հնարավորություն:

2.3 Տրանսպորտային տոմսի գնում

 • Մշակել տոմսերի գնման հարմար ֆունկցիոնալ՝ տոմսերի քանակի ընտրությամբ և ուղևորի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրմամբ։
 • Ապահովել գնման հաստատումը և էլեկտրոնային տոմսի ուղարկումը նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին (WhatsApp, Viber, Telegram):

2.4 Օգտատիրոջ անձնական գրասենյակ

 • Ստեղծել անձնական գրասենյակ օգտատերերի համար՝ գնումների պատմությունը դիտելու, պրոֆիլը խմբագրելու հնարավորությամբ:

2.5 Օնլայն վճարում՝ e-commerce

 • Ինտեգրել օնլայն վճարման համակարգ (e-commerce)՝ օգտագործելով հայտնի վճարային համակարգեր՝ Telcell Wallet, բանկային քարտեր։

3. Կայքի դիզայնը և ինտերֆեյսը

3.1 Դիզայն

 • Մշակել կայքը ըստ տրամադրված դիզայնի։

3.2 Բջջային հարմարեցում

 • Կայքը դարձնել հարմար բոլոր տեսակի սարքերով օգտագործման համար։

4. Անվտանգություն

4.1 Տվյալների կոդավորում

 • Ապահովել օգտատերերի տվյալների կոդավորումը, հատկապես առցանց վճարումներ կատարելիս:

4.2 Պաշտպանում խարդախություններից

 • Ներդնել խարդախության դեմ պաշտպանության մեխանիզմներ առցանց վճարման և հաճախորդների տեղեկատվության հետ փոխգործակցության ժամանակ։

5. Ադմինիստրատիվ մաս

5.1 Գնումների/վաճառքների կառավարում

 • Հնարավորություն տալ ադմինիստրատորներին դիտել, կառավարել և հետևել պատվերներին ադմինիստրատիվ ինտերֆեյսի միջոցով (CRUD)։

5.2       Երթուղիների և ժամանակացույցերի կառավարում

 • Իրականացնել երթուղիների և ժամանակացույցերի վերաբերյալ տեղեկատվության ավելացման, խմբագրման և հեռացման հնարավորությունը։

5.3 Տոմսային պրոդուկտների կառավարում

 • Իրականացնել տրանսպորտային տոմսերի վաճառքի հնարավորությունը:
 • Իրականացնել տոմսային պրոդուկտների ավելացման, խմբագրման և հեռացման հնարավորությունը։

6. Թեստավորում

6.1 Ֆունկցիոնալ հնարավորության թեստավորում

 • Կատարել թեստավորում՝ կայքի բոլոր ֆունկցիոնալ բլոկների աշխատանքը ստուգելու համար:

6.2 Անվտանգության թեստավորում

 • Իրականացնել անվտանգության աուդիտ՝ հնարավոր խոցելիությունները հայտնաբերելու և վերացնելու համար։

7. Արտաքին և ներքին սերվիսների հետ ինտեգրացիա

 • Ապահովել ներքին սերվիսների և տրանսպորտային ընկերությունների համակարգերի հետ ինտեգրման հնարավորություն՝ երթուղիների և ժամանակացույցերի վերաբերյալ արդի տեղեկատվություն ստանալու համար։

8. Աջակցություն

8.1 Տեխնիկական աջակցություն

 • Տրամադրել կոնտակտային տվյալներ և մեխանիզմներ՝ պատվիրատուին տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու համար։

9. Սպասվող արդյունք

 • Գործող կայք՝ «Միասնական տոմսային համակարգի» տոմսերի վաճառքի համար։
 • Պատվիրատուի բոլոր տեխնիկական և դիզայներական պահանջների կատարում։

10. Պատասխանատու անձինք

 • «Թել-Սել» ՓԲԸ

11. Իրականացման վերջնաժամկետ

 • 01042024

12. Ընդունման չափանիշներ

 • Անվտանգության բոլոր թեստերի ու աուդիտների բարեհաջող հաղթահարում։
 • Պատվիրատուի հետ հետևողականություն և տեխնիկական պահանջներին համապատասխանություն։

Նշում սույն տեխնիկական առաջադրանքը տալիս է միայն հիմնական ցուցումներ նախագծի մշակման համար: Այն կարող է փոփոխվել՝ ելնելով պատվիրատուի հետ քննարկումներից և նախագծի կոնկրետ պահանջներից։

 

 

Բոլոր նորությունները
//